Plugga till kiropraktor – gör skillnad

Bristen på kiropraktorer kommer fortsätta vara stor flera år framöver. På Skandinaviska Kiropraktorhögskolan rustar vi dig med rätt kunskaper!

Kiropraktorprogrammet i Stockholm är en femårig heltidsutbildning där teoretisk kunskap varvas med praktisk träning. Under utbildningen läser du ämnen som anatomi, fysiologi, idrottsmedicin och näringsfysiologi och i årskurs 4 och 5 praktiserar du dina kunskaper på högskolans egna patientklinik. Utbildningen är legitimationsgrundande.

 

Högskolans inriktning: Diversified-modellen

Skandinaviska Kiropraktorhögskolans utbildning karakteriseras av höga krav på vetenskaplig evidens. Vi jobbar utefter den kiropraktiska inriktningen, Diversified-modellen, som är den i särklass mest etablerade tekniken på kiropraktorskolor runt om i världen och också den vetenskapligt mest utforskade. Kiropraktisk justering enligt Diversified-modellen utgör skolans kärnteknik.

 

Undervisningen består av:

Föreläsningar som förmedlar teoretisk kunskap.
Seminarier som ger utrymme för diskussioner och egna reflektioner kring olika frågeställningar. Ett viktigt moment för den djupare förståelsen.
Laborationer där praktiska färdigheter övas och diskuteras.
Grupparbeten för att stimulera studenternas förmåga till samarbete och eget kunskapsinhämtande.
Inlämningsuppgifter samt uppsatsarbete med redovisning och opposition som ökar förmågan att hitta information, sammanställa data samt genomföra kritiska analyser.
Praktiskt arbete på kliniken för att utveckla färdigheter i patientomhändertagande.

 

Kiropraktorlegitimation

Efter kiropraktorprogrammets fem år krävs ytterligare ett år av praktiktjänstgöring för att bli legitimerad kiropraktor. Med en kiropraktorlegitimation kan du sedan jobba inom svensk hälso- och sjukvård eller utomlands (vissa kompletteringar kan krävas, kolla vad regelverket säger i det land du är intresserad av att jobba i).

 

Varför kiropraktor?

Kiropraktor är ett yrke för dig som gillar människor och människokroppen. En nyutexaminerad kiropraktor har dessutom lätt att få jobb, bra betalt och stor frihet att starta egen verksamhet eller göra internationell karriär. Läs mer om kiropraktorernas ljusa framtid.

 

Utbildningsplan

Händer kursplan

Under kiropraktorprogrammets fem år kommer du att läsa över 70 olika kurser, bl a näringsfysiologi, ortopedi, folkhälsovetenskap, neurologi och idrottsmedicin. Ladda ner en detaljerad utbildningsplan.

 

Lärarna

Våra lärare i kiropraktik rekryteras bland de bästa legitimerade kiropraktorerna i Sverige och från andra internationellt välrenommerade skolor i världen. Våra lärare i medicinska ämnen kommer framför allt från det närliggande Karolinska Institutet.

 

Vad kan jag göra efter utbildningen?

Starta egen klinik själv eller ihop med andra.
Arbeta inom primärvårdsrehab och företagshälsovård.
Arbeta på vårdcentraler eller sjukhus.
Inrikta dig på olika specialområden som t ex rehabilitering och idrottsmedicin för att sedan kunna jobba med elitidrottare och idrottsstjärnor.
Göra internationell karriär – kiropraktiken är idag den tredje största primärvårdsgruppen i västvärlden, näst efter läkare och tandläkare.

Läs våra studentintervjuer för mer inspiration om vad du kan göra.