Forskning

forskningsstudieSkandinaviska Kiropraktorhögskolan har som ambition att alltid stödja kritiskt tänkande bland våra studenter och bidra till ökad förståelse av kiropraktoryrket genom vidare forskning.

Idag är kunskapen om kiropraktikens behandlingseffekter större än den någonsin har varit tidigare. Forskning kring kiropraktik hjälper oss att förstå vilka behandlingsmetoder som är av störst nytta för våra patienter samt vilka behandlingsmetoder som bör förkastas.

Högskolans forskningsavdelning deltar kontinuerligt i nationella och internationella forskningskongresser samt har medel avsatta för en doktorandplats vid Karolinska Institutet eller annan medicinsk fakultet. Under de senaste åren har vi haft flera publikationer i vetenskapliga tidskrifter.

 

Om du vill veta mer om kiropraktik:

Forskningsstudie 1

Combined chiropractic interventions for low-back pain

I en systematisk litteraturstudie av Walker m.fl. kom man fram till att kiropraktisk behandling hade minskat smärtan och funktionsnedsättningen på patienter med ländryggssmärta. Man kunde se att förbättringen i smärta och funktion var statistiskt signifikant bättre jämfört med träning, medicinering samt sjukgymnastik på kort och medellång sikt.

Walker BF, French SD, Grant W, Green S. Combined chiropractic interventions for low-back pain. Cochrane Database Syst Rev. 2010.

Forskningsstudie 2

Adding chiropractic manipulative therapy to standard medical care for patients with acute low back pain

En randomiserad kontrollerad studie från 2013, som inte ingår i Walker m.fl. studie. Jämfördes standardvård (diagnostik, utbildning, läkemedel, sjukgymnastik) med standardbehandling i kombination med kiropraktisk behandling (manipulation, massage, motion) hos patienter med ländryggsbesvär. Studien antydde att den kombinerade vården var effektivare i smärtlindring och funktion förbättring än standardvård utan kiropraktik efter både två och fyra veckor. Skillnaderna mellan behandlingsalternativen var kliniskt intressanta.

Goertz CM, Long CR, Hondras MA, Petri R, Delgado R, Lawrence DJ, et al. Adding chiropractic manipulative therapy to standard medical care for patients with acute low back pain: results of a pragmatic randomized comparative effectiveness study. Spine (Phila Pa 1976). 2013.

Forskningsstudie 3

Manipulation or mobilisation for neck pain

I en systematisk litteraturstudie av Gross m.fl. Såg man att manipulationsbehandling på akut nackvärk hade en bättre smärtlindring och funktionsförbättring än placebobehandling, ingen behandling, läkemedelsbehandling, akupunktur eller massage.

Gross A, Miller J, D’Sylva J, Burnie SJ, Goldsmith CH, Graham N, et al. Manipulation or mobilisation for neck pain. Cochrane Database Syst Rev. 2010.

Forskningsstudie 4

Preventiva insatser vid akut smärta från rygg och nacke – effekter av fysisk träning, manuell behandling och beteendepåverkande åtgärder

Nu är SBUs senaste rapport om smärta i nacke och rygg publicerad. Detta delvis tack vare KFS kiropraktorer som svarat på enkäter, faktiskt den terapeutgrupp med högst svarsfrekvens!
Syftet med rapporten var att utvärdera preventiva insatser för att förhindra att akut eller subakut smärta i rygg och nacke utvecklas till långvarig smärta, dvs. att följa effekten i minst tre månader. Metoderna utvärderades ur ett medicinskt, ekonomiskt och etiskt perspektiv.
Några entydiga svar ges inte och det är stort behov av mer forskning. Läs mer här.
Även SKHS satsar på smärtforskning och kommer under de närmaste åren att studera kroniska ländryggspatienter ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Detta som ett doktorandprojekt tillsammans med Karolinska Institutet, med doktorand Filip Gedin.

Även några SKHS kiropraktorer förbereder forskningsplaner inom smärtområdet. Är du också intresserad av att forska, kontakta forskning@kiropraktik.edu

 

Toggle Console (3)
Unknown
wp_register_script kallades felaktigt. Skript och stilmallar bör inte registreras eller laddade förrän hooksen wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts, eller login_enqueue_scripts. Vänligen se Felsökning i WordPress för mer information. (Detta meddelande lades till i version 3.3.0.) on line 4161 in file /www/webvol26/lt/x8w00nuipviz0tn/kiropraktorhogskolan.se/public_html/wp-includes/functions.php
Unknown
wp_enqueue_script kallades felaktigt. Skript och stilmallar bör inte registreras eller laddade förrän hooksen wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts, eller login_enqueue_scripts. Vänligen se Felsökning i WordPress för mer information. (Detta meddelande lades till i version 3.3.0.) on line 4161 in file /www/webvol26/lt/x8w00nuipviz0tn/kiropraktorhogskolan.se/public_html/wp-includes/functions.php
Deprecated
Non-static method WP_Feed_Cache::create() should not be called statically on line 215 in file /www/webvol26/lt/x8w00nuipviz0tn/kiropraktorhogskolan.se/public_html/wp-includes/SimplePie/Registry.php
Profiler (0 ms)
No entries found.
SQL (31 queries | 10.18 ms)
0.1822
SELECT option_value 
FROM wi1_options 
WHERE option_name = 'menu-icons' 
LIMIT 1
0.2339
SELECT ID, post_name, post_parent, post_type 
FROM wi1_posts 
WHERE post_name IN ('forskning') 
AND post_type IN ('page','attachment')
0.2210
SELECT * 
FROM wi1_posts 
WHERE ID = 14 
LIMIT 1
0.2289
SELECT wi1_posts.* 
FROM wi1_posts 
WHERE 1=1 
AND (wi1_posts.ID = '14') 
AND wi1_posts.post_type = 'page' 
ORDER BY wi1_posts.post_date DESC
0.1869
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM wi1_postmeta 
WHERE post_id IN (14) 
ORDER BY meta_id ASC
0.4978
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id 
FROM wi1_terms AS t 
INNER JOIN wi1_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN wi1_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag') 
AND tr.object_id IN (14) 
ORDER BY t.name ASC
0.1731
SELECT option_value 
FROM wi1_options 
WHERE option_name = 'can_compress_scripts' 
LIMIT 1
0.4020
SELECT * 
FROM wi1_posts 
WHERE (post_type = 'page' 
AND post_status = 'publish') 
AND post_parent = 14 
ORDER BY wi1_posts.post_title ASC 
LIMIT 0,1
0.2029
SELECT t.*, tt.* 
FROM wi1_terms AS t 
INNER JOIN wi1_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE t.term_id = 2
0.2122
SELECT tr.object_id 
FROM wi1_term_relationships AS tr 
INNER JOIN wi1_term_taxonomy AS tt ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('nav_menu') 
AND tt.term_id IN ('2') 
ORDER BY tr.object_id ASC
0.5169
SELECT wi1_posts.* 
FROM wi1_posts 
WHERE 1=1 
AND wi1_posts.ID IN (21,22,23,24,25,27,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,160,816,1814,4152) 
AND wi1_posts.post_type = 'nav_menu_item' 
AND ((wi1_posts.post_status = 'publish')) 
ORDER BY wi1_posts.menu_order ASC
0.8609
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM wi1_postmeta 
WHERE post_id IN (21,24,66,67,68,74,76,75,77,816,27,73,65,72,69,70,71,160,25,78,79,22,23,4152,1814) 
ORDER BY meta_id ASC
0.5989
SELECT wi1_posts.* 
FROM wi1_posts 
WHERE 1=1 
AND wi1_posts.ID IN (10,57,45,43,59,53,55,51,687,12,61,63,35,41,39,37,157,16,49,47,14,19) 
AND wi1_posts.post_type = 'page' 
AND ((wi1_posts.post_status = 'publish')) 
ORDER BY wi1_posts.post_date DESC
0.4749
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM wi1_postmeta 
WHERE post_id IN (687,157,47,63,61,59,57,55,53,51,49,45,43,41,39,37,35,19,16,12,10) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1929
SELECT * 
FROM wi1_users 
WHERE ID = '3'
0.2210
SELECT user_id, meta_key, meta_value 
FROM wi1_usermeta 
WHERE user_id IN (3) 
ORDER BY umeta_id ASC
0.2041
SELECT * 
FROM wi1_posts 
WHERE ID = 1349 
LIMIT 1
0.1791
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM wi1_postmeta 
WHERE post_id IN (1349) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1640
SELECT option_value 
FROM wi1_options 
WHERE option_name = 'wp_page_for_privacy_policy' 
LIMIT 1
0.1590
SELECT option_value 
FROM wi1_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_feed_aca1162918c84b74f334d9ec05b5b959' 
LIMIT 1
0.1409
SELECT option_value 
FROM wi1_options 
WHERE option_name = '_transient_feed_aca1162918c84b74f334d9ec05b5b959' 
LIMIT 1
0.1421
SELECT autoload 
FROM wi1_options 
WHERE option_name = '_transient_feed_aca1162918c84b74f334d9ec05b5b959'
0.1361
SELECT autoload 
FROM wi1_options 
WHERE option_name = '_transient_feed_mod_aca1162918c84b74f334d9ec05b5b959'
0.3510
INSERT INTO `wi1_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_timeout_feed_aca1162918c84b74f334d9ec05b5b959', '1542851799', 'no') 
ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)
0.4032
SHOW FULL COLUMNS 
FROM `wi1_options`
1.9062

ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)
0.1559
SELECT option_value 
FROM wi1_options 
WHERE option_name = '_transient_feed_mod_aca1162918c84b74f334d9ec05b5b959' 
LIMIT 1
0.1440
SELECT option_value 
FROM wi1_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_feed_mod_aca1162918c84b74f334d9ec05b5b959' 
LIMIT 1
0.2639
INSERT INTO `wi1_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_timeout_feed_mod_aca1162918c84b74f334d9ec05b5b959', '1542851799', 'no') 
ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)
0.2458
INSERT INTO `wi1_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_feed_mod_aca1162918c84b74f334d9ec05b5b959', '1542808599', 'no') 
ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)
0.1750
SELECT wi1_posts.* 
FROM wi1_posts 
WHERE 1=1 
AND wi1_posts.ID IN (21,22,23,24,25,27,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,160,816,1814,4152) 
AND wi1_posts.post_type = 'nav_menu_item' 
AND ((wi1_posts.post_status = 'publish')) 
ORDER BY wi1_posts.menu_order ASC
Templates
[0] => themes/organic_seed/admin/options-framework.php
[1] => themes/organic_seed/includes/typefaces.php
[2] => themes/organic_seed/shortcodes/shortcodes.php
[3] => themes/organic_seed/includes/audio-to-player.php
[4] => themes/organic_seed/admin/options-sanitize.php
[5] => themes/kiropraktik-2013/page.php
[6] => themes/kiropraktik-2013/header.php
[7] => themes/organic_seed/style-options.php
[8] => themes/organic_seed/loop-page.php
[9] => themes/organic_seed/sidebar.php
[10] => themes/kiropraktik-2013/footer.php
Globals
$_GET = array (
);

$_POST = array (
);

$_COOKIE = array (
);

$_SESSION = array (
);

$_SERVER = array (
 'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache/2.4.35 (FreeBSD) mpm-itk/2.4.7-04 PHP/7.2.10',
 'REQUEST_URI' => '/forskning/',
 'REDIRECT_UNIQUE_ID' => 'W-VkFuiSmhGc@5EDBdFsvwAAAAk',
 'REDIRECT_SCRIPT_URL' => '/forskning/',
 'REDIRECT_SCRIPT_URI' => 'http://www.kiropraktorhogskolan.se/forskning/',
 'REDIRECT_CACHE_ROOT' => '/var/cache/sites/vol26/lt/x8w00nuipviz0tn/kiropraktorhogskolan.se/cache/',
 'REDIRECT_W3TC_ENC' => '_gzip',
 'REDIRECT_STATUS' => '200',
 'UNIQUE_ID' => 'W-VkFuiSmhGc@5EDBdFsvwAAAAk',
 'SCRIPT_URL' => '/forskning/',
 'SCRIPT_URI' => 'http://www.kiropraktorhogskolan.se/forskning/',
 'CACHE_ROOT' => '/var/cache/sites/vol26/lt/x8w00nuipviz0tn/kiropraktorhogskolan.se/cache/',
 'W3TC_ENC' => '_gzip',
 'HTTP_X_FORWARDED_FOR' => '46.229.168.132',
 'HTTP_HOST' => 'www.kiropraktorhogskolan.se',
 'HTTP_X_FORWARDED_PROTO' => 'http',
 'HTTP_CONNECTION' => 'close',
 'HTTP_ACCEPT' => 'text/html',
 'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'gzip,deflate',
 'HTTP_USER_AGENT' => 'Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)',
 'PATH' => '/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin',
 'LD_LIBRARY_PATH' => '/usr/local/lib',
 'SERVER_SIGNATURE' => '<address>Apache/2.4.35 (FreeBSD) mpm-itk/2.4.7-04 PHP/7.2.10 Server at www.kiropraktorhogskolan.se Port 80</address>
',
 'SERVER_NAME' => 'www.kiropraktorhogskolan.se',
 'SERVER_ADDR' => '172.22.223.19',
 'SERVER_PORT' => '80',
 'REMOTE_ADDR' => '46.229.168.132',
 'DOCUMENT_ROOT' => '/www/webvol26/lt/x8w00nuipviz0tn/kiropraktorhogskolan.se/public_html',
 'REQUEST_SCHEME' => 'http',
 'CONTEXT_PREFIX' => '',
 'CONTEXT_DOCUMENT_ROOT' => '/www/webvol26/lt/x8w00nuipviz0tn/kiropraktorhogskolan.se/public_html',
 'SERVER_ADMIN' => '[no address given]',
 'SCRIPT_FILENAME' => '/www/webvol26/lt/x8w00nuipviz0tn/kiropraktorhogskolan.se/public_html/index.php',
 'REMOTE_PORT' => '55372',
 'REDIRECT_URL' => '/forskning/',
 'GATEWAY_INTERFACE' => 'CGI/1.1',
 'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.0',
 'REQUEST_METHOD' => 'GET',
 'QUERY_STRING' => '',
 'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
 'PHP_SELF' => '/index.php',
 'REQUEST_TIME_FLOAT' => '1542808598.141',
 'REQUEST_TIME' => '1542808598',
 'argv' => 
 array (
 ),
 'argc' => '0',
);

Close