Ansök till kiropraktorprogrammet

Antagningskrav

För att kunna söka till kiropraktorprogrammet krävs förutom grundläggande behörighet även särskild behörighet. Läs mer om  våra antagningskrav.

Så här ansöker du:

FYLL I
Fyll i Ansökningsblanketten och skriv under.
BIFOGA
Kopiera dina betyg samt eventuella intyg. Samtliga dokument måste vidimeras genom att låta en person skriva sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på varje kopia. Bifoga gärna även ett personligt brev (max 1 A4).
BETALA
Betala in ansökningsavgiften à 1 000 SEK till bankgiro 5810‑4795. Ange namn i meddelandefältet. Ansökan registreras först då vi erhållit ansökningsavgiften.
SKICKA IN
Skicka ansökningsblanketten tillsammans med ev. personligt brev samt vidimerade kopior av betyg och intyg till:
Skandinaviska Kiropraktorhögskolan
Fogdevreten 2A
171 65  SOLNA

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är den 15 maj och 15 november. Komplettering med vidimerade betyg och intyg kan ske fram till senast 15 juni och 15 december. Sen anmälan kan göras ända fram till terminsstart.

Antagningsbesked

Antagningskommittén sammanträder i mitten av juni och mitten av december. Antagningsbesked utsänds sista veckan i juni och fjärde veckan i december. Sökande som ej antagits kvarstår som reserv fram till terminsstart. Skulle reservplats ej kunna erbjudas, återbetalas ansökningsavgiften.

Terminsstart

Terminstart 7 januari.

Ansökningsblankett