En studiemedelsberättigad utbildning

Lån & bidrag

Kiropraktorprogrammet är studiemedelsberättigat i hela Norden.

Svenska studenter söker studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Du kan ansöka om både studiebidrag, studielån samt merkostnadslån. Merkostnadslånet täcker den största delen av kursavgiften. Ansökningblanketter får du från CSN.

Utländska studenter söker studiemedel i sitt hemland vilket gör att lån och bidragsförmåner kan variera, norska studenter ansöker t ex om bidrag hos Norska Lånekassen.

Avgifter

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan drivs av en ideell stiftelse utan vinstintresse. Kiropraktorutbildningen kostar 84.000 SEK per läsår och kan betalas läsårsvis. Vid termins- eller månadsbetalning tillkommer extra avgift.

Litteraturkostnader ingår ej i kursavgiften. Alla pengar återinvesteras i utbildningen.