Naturvetenskapliga baskurser

Bildspel studenter i biblioteket

Om du inte uppfyller kraven på särskild behörighet finns möjlighet att komplettera dina betyg med hjälp av högskolans naturvetenskapliga baskurser.

För dig som saknar betyg inom de ämnen som krävs eller för dig som vill fräscha upp minnet erbjuder högskolan flera naturvetenskapliga baskurser. Baskurserna är särskilt anpassade för kiropraktorprogrammet och ger enbart adekvata kunskaper. Vi rekommenderar kurserna till samtliga studenter då de utgör bra repetitionstillfällen!

Baskurserna läggs in i ditt ordinarie schema under kiropraktorutbildningen och alltid i anslutning till huvudkurserna som kräver de särskilda kunskaperna. Utbildningen ges i form av föreläsningar, självstudier av kurslitteratur och instuderingsfrågor. Kurserna avslutas med examination.

 

Våra naturvetenskapliga baskurser består av:

Kemi
Grundläggande terminologi, atomernas byggnad, grundämnen och periodiska systemet. Storheter. Syror och baser, pH-begreppet. Oxidation. Lösningar. Aggregationsformer. Energi. Ämnesomsättning. Miljökemi. Enzymer och jämviktsreaktioner. Introduktion till proteiner, fetter och kolhydrater.

Biologi
Diffusion, osmos och aktiv transport. Livskriterier. Cellen och cellorganellerna samt embryologi och genetik. Människans organsystem med introduktion till mikrobiologi och immunologi.

Matematik
Symboler och räknelagar. Diagram och diagramtolkning. Sannolikhetslära och statistik.

Fysik
SI-systemet och vektorlära. Optik. Elektricitet. Termodynamik. Massa, energi, kraft och arbete. Biomekanik.