Historik

30 år i kiropraktikens tjänst

”Främling” vinner Eurovisionen och Carolina Klüft ser världen för första gången – året är 1983 och samtidigt bland förgyllda pelare i Van der Nootska Palatset startar Sveriges första kiropraktorutbildning.

Idag, 30 år senare, fungerar Skandinaviska Kiropraktorhögskolan som ett sjudande centrum för skandinavisk kiropraktik och behandlingarna är en självklar del i svensk hälso- och sjukvård.

Viktiga årtal:

1983. Axelsons Gymnastiska Institut startar Sveriges första kiropraktorutbildning i Stockholm.
1989. Kiropraktorlegitimation införs i Sverige.
1992. Stiftelsen Skandinaviska Chiropraktorskolan bildas och tar över driften av kiropraktorutbildningen. Högskolan flyttar till Solna.
1998. Regeringen beslutar att även den svenska kiropraktorutbildningen ska vara legitimationsgrundande.
1999. Skolan ställs under Högskoleverkets tillsyn och blir en del av det svenska högskoleväsendet.
1999. Kiropraktorutbildningen blir CSN-berättigad.
2000. Den svenska kiropraktorutbildningen blir femårig.
2008. Utbildningsdepartementets utredare, Erland Ringborg, föreslår att högskolans kiropraktorutbildning integreras i den statliga högskolan.
2010. Högskoleverket föreslår att kiropraktorutbildningen ska utgå från en bachelor i sjukgymnastik och en master i kiropraktik.
2017. Flyttar till KI campus Solna.
2017. Erhåller kunskaps- och lämplighetsprov för kiropraktorer med utbildning inom och utanför EU och EES i uppdrag av Socialstyrelsen.