Ansökningsformulär

Personuppgifter

Namn*

Personnummer*

Telefon*

E-post*

Adress*

Postnummer och ort*

Land

Tidigare studier & meriter

Gymnasieutbildning, program:

Högskoleutbildning, kurser/program:

Folkhögskola, program:

Utländsk utbildning, land & program

Bifogade dokument

Personligt brev

Andra bifogade betyg och intyg

Lägg till fil

Kompletteringar

Jag uppfyller inte kraven för särskild behörighet, eller vill repetera mina kunskaper, och anmäler mig därför till följande naturvetenskapliga baskurser:

Signering

Jag godkänner Allmänna villkor 2019 och ansöker härmed om en plats till kiropraktorprogrammet HT19:

Datum och ort

Namn*

Obs! Din ansökan registreras först efter att ansökningsavgiften à 1000 sek inkommit på högskolans bankgirokonto 5810-4795.

HÖGSKOLANS ANTECKNINGAR
Ansökningsavgift inbetald
Antagningsdatum Ev. krav Sign
Reservplats Sign.
Återbud Sign.

ALLMÄNNA VILLKOR 2019

Utbildningstid

Utbildningen omfattar fem års heltidsstudier på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Solna.

Kursstart

Kursstart sker höstterminen 2019.

Utbildningskostnad

Kursavgiften är 84.000 SEK per läsår och betalas in läsårsvis. Vid termins- och månadsbetalning tillkommer en extra avgift.

Litteratur & material

Aktuell kurslitteratur meddelas separat. Litteraturkostnaden ingår ej i kursavgiften.

Antagningskrav

För att kunna söka till kiropraktorprogrammet krävs förutom grundläggande behörighet även särskild Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 1 och Biologi 1 (eller Naturvetenskap 2) samt Matematik 2a/2b/2c. Tidigare erfarenhet från sjukvård, idrottsledarutbildning samt terapeutyrken är meriterande. Om du inte uppfyller kraven på särskild behörighet finns möjlighet att komplettera dina betyg med hjälp av skolans naturvetenskapliga baskurser.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är den 15 maj. Komplettering med vidimerade betyg och intyg kan ske fram till senast 15 juni. Sen anmälan kan göras fram till kursstart.

Antagningsbesked

Besked om antagning skickas ut sista veckan i juni. Sökande som ej antagits kvarstår som reserv fram till kursstart. Skulle restplats ej kunna erbjudas återbetalas ansökningsavgiften.