Systematic Review of Nondrug, Nonsurgical Treatment of Shoulder Conditions

Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics har nyligen publicerat en systematisk litteratursammanställning som utvärderar icke-farmakologiska och icke-kirurgiska interventioner enskilt eller i kombination för smärttillstånd i axel och skuldra. Totalt sammanställdes 25 systematiska litteratursammanställningar och 44 RCT studier och resultatet visar att det föreligger låg till måttlig evidens för manuella terapier vid impingement syndrom, rotatorcuffs-associerad problematik, adhesiv capsulit och ospecifik skuldersmärta.

 

Systematic Review of Nondrug, Nonsurgical Treatment of Shoulder Conditions