Spinal manipulation har en positiv effekt för minskad smärta och funktionsnedsättning

Journal of American Medical Association (JAMA) har nyligen publicerat en systematisk litteraturundersökning om effekterna av spinal manipulation (HVLA) vid akut (≤6 veckor) ländryggssmärta. Totalt sammanställdes 26 RCT studier och resultaten visade att spinal manipulation hade en positiv effekt för minskad smärta och funktionsnedsättning.

 

Association of Spinal Manipulative Therapy With Clinical Benefit and Harm for Acute Low Back Pain – Systematic Review and Meta-analysis.