Spinal manipulation är en kostnadseffektiv behandling för ländryggssmärta

Enligt en ny systematisk litteratur översikt publicerad i augusti 2016 är spinal manipulation en kostnadseffektiv behandling vid ospecifik ländryggssmärta. I studien som kollade på icke farmakologisk behandling för ländryggssmärta, såg man flera behandlingsmetoder som troligtvis är kostnadseffektiva. Dock fanns flera metodologiska brister i den litteratur som granskades och författarna efterfrågar fler studier med tydligare jämförelsegrupper.

 

Cost-Effectiveness of Non-Invasive and Non-Pharmacological Interventions for Low Back Pain: a Systematic Literature Review.