Ny studie stödjer spinal manipulation som behandling vid långvarig nacksmärta för äldre patienter

I en nyligen publicerad RCT studie undersöktes kostnadseffektiviteten av tre olika behandlingsalternativ vid långvarig nacksmärta hos patienter över 65 år. Studien delade in 241 deltagare i tre interventionsgrupper som bestod av; spinal manipulation & hemövningar, handleda rehabiliteringsträning & hemövningar samt endast hemövningar.

Resultaten visade att behandlingsgruppen spinal manipulation & hemträning hade lägre kostnader än de övriga behandlingarna och visade sig mer effektiv i smärtreducering samt funktionsförbättring över ett års uppföljning.

Cost-effectiveness of spinal manipulative therapy, supervised exercise, and home exercise for older adults with chronic neck pain.