Högintensiv träning – därför är det effektivt

Forskare har nu hittat förklaringen till varför högintensiv träning i korta intervaller är effektivt. Några få minuter av högintensiv intervallträning kan förbättra uthålligheten i musklerna avsevärt. Detta har länge förbryllat men nu har forskare på Karolinska institutet löst gåtan. Den högintensiva träningen gör att det bildas fler mitokondrier vilket gör musklerna mer uthålliga.
Mängden fria radikaler ökar vid den intensiva träningen vilket i sin tur bryter ner kalciumkanaler. När kalciumkanalerna i muskelcellerna bryts ner leder det till en långvarigt förändrad kalciumhantering i cellerna som sedan i sin tur påverkar nybildandet av mitokondrier. Mitokondrierna är cellernas energifabrik och förändring som stimulerar nybildning av mitokondrier bidrar till att uthålligheten i musklerna ökar.

Ryanodine receptor fragmentation and sarcoplasmic reticulum Ca2+ leak after one session of high-intensity interval exercise