Den pedagogiska utbildningsmiljön bland studenter på en kiropraktisk utbildningsinstitution

Syftet med studien var att jämföra den upplevda pedagogiska utbildningsmiljön vid två tidpunkter och att undersöka eventuella förändringar av utbildningsmiljön över tid. Det validerade mätinstrumentet DREEM användes där första mätningen ägde rum 2009 och den andra 2012. Studenterna upplevde utbildningsmiljön som utmärkt både 2009 och 2012.

Resultaten visade även på att det fanns tecken på förbättring i studenternas uppfattning om utbildningsmiljön över tid. Uppfattningen om lärarna minskade med tiden vilket kan höra samman med lärarnas nya roller efter att institutionens läroplan ändrats. Stöd för stressade studenter, lärare som är auktoritära, överbetoning av faktiskt lärande var lågt men överensstämde med tiden och kan vara viktiga aspekter för ytterligare utredning för att förbättra de övergripande utmärka resultaten.

Vi gratulerar Per J Palmgren för studier som utvärderar de medicinska utbildningarna; Läkarprogrammet (KI), Fysioterapiprogrammet (KI) samt Kiropraktorutbildningen (SKHS). Senaste artikeln är en uppföljning på tidigare och visar att Kiropraktorutbildningen fortsatt håller kvalité ”excellent”.