Förändring av oxidativ stress hos patienter med kronisk rygg- eller nacksmärta före och efter HVLA-manipulation.

Resultaten från en studie av Carolina Kolberg mfl visar på att HVLA-manipulation som ges 2 gånger i veckan under en femveckorsperiod kan minska oxidativ stress hos patienter med kronisk nack- och ryggsmärta. Detta resultat kan vara en förklaring till de smärtstillande effekter som manipulationsbehandlingen uppvisar.

Syftet med studien var att mäta oxidativa stressparametrar på individer med kronisk nack- eller ryggsmärta efter HVLA-manipulationsbehandling.

I studien deltog 23 individer med ospecifik kronisk nack- eller ryggsmärta som hade en inaktiv livsstil och var fria från andra sjukdomar. Patienterna behandlades med HVLA- manipulation 2 gånger i veckan under en 5 veckorsperiod. Blodprov togs före och efter behandling för att mäta aktiviteten av antioxidantenzymerna superoxidasdismutas (SOD), katalas och glutationperoxidas(GPx) samt nivåerna för kväveoxidmetaboliter och lipid hydroperoxidas.

Studien visade att HVLA-manipulationsbehandlingen ökade aktiviteten av superoxidasdismutas och glutationperoxidas. Ingen förändring skedde i aktiviteten av katalas eller av nivåerna av kväveoxid och lipid hydroperoxidas. Författarna anser att förändringen av dessa enzymer kan vara en anledning till HVLA-manipulationens smärtlindrande effekter.

 

Källa: 

Peripheral oxidative stress blood markers in patients with chronic back or neck pain treated with high-velocity,low-amplitude manipulation. J Manipulative Physiol Ther. 2015 February. doi: 10.1016/j.jmpt.2014.11.003.