”Utbildning med hög kvalitet”

Martin Wiknander, 30 år, tog sin examen från Skandinaviska Kiropraktorhögskolan redan år 2008. Cecilia Landberg, 22 år, går vid intervjutillfället sitt andra år på kiropraktorutbildningen. Här berättar de om sina tankar kring utbildningen och framtiden.

Cecilia Martin'Innan Cecilia började på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan läste hon två terminer till folkhälsovetare – en bred utbildning men som inte gjorde henne kvalificerad till ett specifikt yrke.

– Med en utbildning från Kiropraktorhögskolan kan jag börja jobba som kiropraktor direkt efter min examen, jag blir specialist inom området. Det var nog en av de största anledningarna till att jag valde att byta utbildning, berättar Cecilia.

Martin är idag yrkesverksam som kiropraktor, och mycket nöjd med sitt arbete. Här kan du läsa mera om deras erfarenheter och hur de upplevde samt upplever sin studietid på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan.

Vill jobba med människor!

Martin hade sedan tidigare ett intresse för att jobba med människor. Innan Martin tog beslutet att läsa till kiropraktor på Skandinaviska kiropraktorhögskolan, hade han två gånger innan besökt skolan, och då fått uppfattningen att de erbjöd en seriös utbildning med kompetenta lärare.

– Utbildningen passar mig för att jag ville jobba fysiskt med människor och se märkbara resultat, ofta omgående under pågående behandling, säger Martin.

Cecilia menar att Kiropraktorhögskolan är det rätta valet för den som söker en utbildning där praktik och teori vävs samman under hela utbildningstiden.

Martin berättar att Kiropraktorutbildningen omfattar 5 års heltidsstudier. Man börjar läsa om cellen och kroppens olika vävnader, för att sedan bygga på med anatomi, invärtesmedicin, differentialdiagnostik, neurologi mm. Det ger en stabil medicinsk grund samtidigt som det kombineras med kiropraktisk inriktade kurser som t.ex biomekanik, palpationskurser, klinisk undersökning och behandlingstekninker. Under år 3 lärde sig Martin att justera leder, de fick också göra ett prekliniskt prov som omfattade de tre första åren.

– När man klarat detta prov fick man gå vidare till årskurs fyra börja ta emot patienter på skolans patientklinik, det gjorde vi under fjärde och femte året. Under de två sista åren fick man även göra praktik, totalt 12 veckor, på sjukhus på olika avdelningar för att få en kunskap i sjukvårdsystemet fungerar. Den tid på patientkliniken och sjukvårdspraktiken som ingår i utbildningen uppfyller den praktiktid som socialstyrelsen kräver för att erhålla legitimation.

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan är en relativt liten högskola med små klasser och kompetenta lärare. Här jobbar man mycket med den sociala miljön – alla som går på skolan ska trivas.

– När skolan är så pass liten som den är så blir det en mer personlig kontakt med lärarna. Jag har tidigare upplevt att föreläsare på andra högskolor inte är engagerade på samma sätt, berättar Cecilia.

Hon fortsätter:
– Här lär man känna studenter från de andra årskurserna, vilket också är roligt. På Kiropraktorhögskolan blir man inte en student i mängden.

Landets främsta kiropraktorer!

Både Martin och Cecilia är mycket nöjda med utbildningens kvalitet och skolans lokaler. Martin nämner bland annat hur mycket bättre det blev efter ombyggnationen som gjordes under hans studietid. Martin var extremt nöjd med lärarna som undervisade på kiropraktorutbildningen.

– Lärarna i de medicinska ämnena kom oftast från Karolinska institutet och höll mycket god klass. I de kiropraktiska ämnena undervisade kiropraktorer – till stor del landets främsta. En gång per år kom även utländskt kända kiropraktorer och föreläste, berättar Martin.

För att kunna läsa utbildningen på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan var Martin tvungen att lämna sin hemort. Martin flyttade från Linköping, och bodde under sin studietid i studentkorridor.

– Till en början var det lite tufft med att bo in sig i huvudstaden, men efter ett halvår gick det bra och sedan hade jag svårt att flytta därifrån, säger Martin.

Det här är mitt drömjobb!

Martin och Cecilia är glada att de valt att läsa kiropraktorutbildningen på Skandinaviska kiropraktorhögskolan och känner båda att det verkligen hittat rätt. Martin anser att han får jobba med sitt drömjobb, men han vill ändå framöver vidareutbilda sig.

– Jag vill främst läsa mer om akupunktur och diverse andra kortare fortbildningskurser inom kiropraktik som yrkesförbundet erbjuder, berättar Martin.

Han fortsätter:
– Anledning till detta är att jag vill hålla mig uppdaterad, dessutom blir det blir roligare att jobba då man har mer tekniker att ta till. Det medför också att man har större möjlighet att hjälpa patienten.

Cecilia som fortfarande är student, och läser Kiropraktorutbildningen har stora drömmar om framtiden.

– Jag vill starta en egen klinik i framtiden! Helst med ett arbetslag med både kiropraktorer och andra professioner inom vård. Tack vare min utbildning kommer jag ha en bra grund att stå på för att kunna jobba med kropp, hälsa och idrott, säger Cecilia.

Roliga minnen som andra bör få chansen att uppleva!

Båda är mycket nöjda med sitt utbildningsval, och Martin ångrar inte att han var tvungen att lämna sin hemort för att studera på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan. Martin känner att studietiden har varit rolig, och givande, han har många minnen kvar och kan dela med sig av några.

– Roligast var att lära sig justera en led med manipulationsteknik – det är ju själva grunden i mitt yrke. Bland det mest intressanta var praktiktiden då man fick lära sig hur sjukvårdssystemet fungerar i verkligheten samt att delta under ortopediska operationer, säger Martin.

Cecilia vill uppmuntra alla de som påbörjat en utbildning, men sedan insett att den inte kändes rätt, att våga byta och våga nytt.

– Det är aldrig för sent att ändra sig, säger hon.

Idag är Cecilia igång med utbildningen som förverkligar hennes drömmar om att bli kiropraktor, och Martin har redan uppnått sin dröm! Och visst ser båda ljust på framtiden.